ISST AKREDITOVANÝ VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul II – Nad rámec základů

3.6. - 6.6.2021, online
rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v modulu 1 a zaměřuje se na aplikaci technik u komplikovanějších pacientů.
 
Výcvik povede MUDr. Beáta Pašková, psychiatrička a psychoterapeutka zakladatelka Institutu, certifikovaná ISST akreditovaná lektorka a supervizorka pro schematerapii a ISST regionální koordinátorka certifikací v ST pro Česko a Slovensko. Výcvik bude veden v češtině.
VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul II – Nad rámec základů
Lektor: MUDr. Beáta Pašková

PRVÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNEJ SCHÉMATERAPII NA SLOVENSKU vedený v slovenskom jazyku, Modul II – Nad rámec základov

21.-23.05.2021, online
Rozširuje a prehlbuje poznatky získané v module I a zameriava sa na aplikáciu techník při zložitejších prípadoch.
 
Výcvik povedie MUDr. Beáta Pašková, psychiatrička a psychoterapeutka zakladateľka Inštitútu, certifikovaná ISST akreditovaná lektorka a supervízorka pre schématerapiu a ISST regionálna koordinátorka certifikacií v ST pre Česko a Slovensko. Výcvik bude vedený v slovenčine.
Maximálny počet účastníkov: 40
Následná supervízia v slovenčine bude zabezpečená online.
Výcvik v individuálnej schématerapii, Modul II – Nad rámec základov
Lektor: MUDr. Beáta Pašková

Úspěšně za námi

ISST AKREDITOVANÝ VÝCVIK INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPIE, Modul I - Základní přístupy v schematerapii

Praha, Česká republika, 10.-12.9.2020

PRVÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNEJ SCHÉMATERAPII NA SLOVENSKU vedený v slovenskom jazyku, Modul I - Základné prístupy v schématerapii

Bratislava, Slovensko, 3.-5.9.2020

KBT S PRVKY SCHEMATERAPIE - 2 denní workshop

Praha, Česká republika, 15.-16.2.2020

ÚVOD DO SKUPINOVÉ SCHEMATERAPIE s Dr. Joan Farrell & Idou Shaw

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, 13.-15.9.2019

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPII Modul 2 - Nad rámec základů

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, 9.-11.9.2019

Webinář s Joan Farrell: Úvod do skupinové schematerapie

Webinář (on-line), 2.9.2019 od 14:00 do 20:00 (s ohledem na časový posun v USA)
6 hodin (opakování z 13. 4. 2019)

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPII Modul 1 - Základy schematerapie

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, 24.-26.5.2019

První setkání 11. - 13. duben 2019

PRAHA - Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, 11.-13.4.2019

První setkání proběhlo úspěšně a bylo zároveň i slavnostním otevřením Institutu schematerapie Praha. Bylo naší ctí na něm přivítat spoluzakladatelky schematerapie Joan Farrell a Idu Shaw (zobrazit životopisy).

Program byl sestaven z jednodenního workshopu Úvod do schematerapie. Další dva dny byly věnované zahájení výcviků, jak v individuální, tak skupinové schematerapii.