Nejbližší akce
Všem příznivcům schematerapie!
Fórum schematerapie 2022
Jedná se o 10 setkání 1 x měsíčně s výjimkou července a prosince každé třetí úterý v měsíci v rozsahu 90 minut od 16.00 do 17:30 hod. (18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11.) (virtuální prostředí Zoom)
Aktuality

Hurá, hurá !!!

S velkou radostí oznamuji všem příznivcům Institutu a schematerapie vůbec, že první absolventi našeho výcviku obdrželi v letošním roce certifikáty Mezinárodní společnosti pro schematerapii ( ISST) a stali se oficiálně akreditovanými schematerapeuty v Individuální schematerapii!

Moc gratuluji svým skvělým kolegům, oceňuji jejich tvrdou práci a úžasné pokroky které jsem měla tu čest sledovat v supervizích a srdečně vítám do rodiny schematerapeutů:
  • Dr. Hilary Kloss - Advanced Level Certified Individual Schema Therapist od 29.9.2021
  • Mgr. Alena Holá - Standard Level Certified Individual Schema Therapist od 9.8.2021
  • Dr. Désirée Gonzalo, PhD - Standard Level Certified Individual Schema Therapist od 4.5.2021
  • MUDr. Milan Drozd - Standard Level Certified Individual Schema Therapist od 15.6.2021


Dr. Hilary Kloss

Mrg. Alena Holá

Dr. Désirée Gonzalo, PhD

MUDr. Milan Drozd

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska

byl založen MUDr. Beátou Paškovou v prosinci 2018 na základě jejího dlouhodobého zájmu a nadšení pro schematerapii. Má jediný cíl a to zavést do českých a slovenských zemí tento  progresivní psychoterapeutický směr, který vykazuje výraznou účinnost dokumentovanou vědeckou evidencí v  řadě závažných indikací, včetně poruch osobností.

Milí přátelé, vážení kolegové,

Jmenuji se Beata Pašková. Těší mě.

Ráda bych zde s vámi sdílela některé své myšlenky a motivy, které mě vedly k založení Prvního Institutu Schematerapie České republiky a Slovenska (PISČS) a k mému zájmu o schematerapii vůbec.

Má dlouhodobá práce s klienty s poruchami osobnosti v Čechách (PCP) , ale zejména v UK ( Priory Hospital London, Cygnet Health Care UK, Fulbourn Hospital Cambridge, Personality Service Camden and Islington London), několikaleté studium schematerapie i sebezkušenost vyústily v hlubokou důvěru a přesvědčení, že se jedná o mimořádně efektivní přístup při léčbě řady stavů, které jinak neodpovídají na dnes běžně dostupné psychoterapeutické a farmakologické léčebné postupy. Jedná se nejenom o léčbu poruch osobnosti, především pak o emočně nestabilní, resp. hraniční poruchu a vážných následků psychologických traumat, ale i o léčbu chronických úzkostných a neurotických stavů (především tzv. „jádrových“), protrahovaných depresivních stavů vč. dysthymie a dalších.

Co je schematerapie

Schematerapie je poměrně nový integrativní psychoterapeutický směr zaměřený na léčbu komplexních a chronických  osobnostních problémů, zejména poruch osobností, ale i chronických depresivních stavů a komplexních traumat. V poslední době se zaměřuje i na intervence v oblasti poruch příjmu potravy, v párové terapii či ve forensní psychologii.

Kontakt

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska,

Terapie osobnosti s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10

info@schematerapie.cz

MUDr. Beata Pašková
ředitelka Institutu
ISST certifikát tréner - supervizor
+420 722 944 817
Tamara Vlasáková
koordinátorka Institutu
+420 603 945 122
Joan Farrell, Ph.D.
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Ida Shaw, MA
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Mgr. Stanislava Šaffová
lektorka Institutu
ISST pokročilý certifikát v ST
PhDr. Viera Páleníková
členka Institutu
Dr. Hilary Kloss
členka Institutu
Mgr. Alena Holá
členka Institutu
Dr. Désirée Gonzalo, PhD
členka Institutu
MUDr. Milan Drozd
člen Institutu

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska je akreditovaný mezinárodní společností pro schematerapii