Nejbližší akce
Milí přátelé schematerapie,

Rozběh Institutu se povedl úžasně, pracovali jsme intenzivně a od r. 2019 vyškolili kolegy již ve třech ISST akreditovaných výcvicích v Čechách i na Slovensku. Jsme vám moc vděčni za skvělé zpětné vazby a velký zájem. Abychom udrželi úroveň našich výcviků i workshopů, rozhodli jsme se letošní rok věnovat inovacích a zkvalitnění našich služeb. Nejbližší výcvik a workshopy plánujeme na rok 2024. Přesné termíny se dozvíte včas na těchto webových stránkách.

Srdečně zdraví,
Beata Pašková
Aktuality

Hurá, hurá !!!

S velkou radostí oznamuji všem příznivcům Institutu a schematerapie vůbec, že první absolventi našeho výcviku obdrželi v letošním roce certifikáty Mezinárodní společnosti pro schematerapii ( ISST) a stali se oficiálně akreditovanými schematerapeuty v Individuální schematerapii!

Moc gratuluji svým skvělým kolegům, oceňuji jejich tvrdou práci a úžasné pokroky které jsem měla tu čest sledovat v supervizích a srdečně vítám do rodiny schematerapeutů:
  • Dr. Hilary Kloss - Advanced Level Certified Individual Schema Therapist od 29.9.2021
  • Mgr. Alena Holá - Standard Level Certified Individual Schema Therapist od 9.8.2021
  • Dr. Désirée Gonzalo, PhD - Standard Level Certified Individual Schema Therapist od 4.5.2021
  • MUDr. Milan Drozd - Standard Level Certified Individual Schema Therapist od 15.6.2021


Dr. Hilary Kloss

Mrg. Alena Holá

Dr. Désirée Gonzalo, PhD

MUDr. Milan Drozd

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska

byl založen MUDr. Beátou Paškovou v prosinci 2018 na základě jejího dlouhodobého zájmu a nadšení pro schematerapii. Má jediný cíl a to zavést do českých a slovenských zemí tento  progresivní psychoterapeutický směr, který vykazuje výraznou účinnost dokumentovanou vědeckou evidencí v  řadě závažných indikací, včetně poruch osobností.

Milí přátelé, vážení kolegové,

Jmenuji se Beata Pašková. Těší mě.

Ráda bych zde s vámi sdílela některé své myšlenky a motivy, které mě vedly k založení Prvního Institutu Schematerapie České republiky a Slovenska (PISČS) a k mému zájmu o schematerapii vůbec.

Má dlouhodobá práce s klienty s poruchami osobnosti v Čechách (PCP) , ale zejména v UK ( Priory Hospital London, Cygnet Health Care UK, Fulbourn Hospital Cambridge, Personality Service Camden and Islington London), několikaleté studium schematerapie i sebezkušenost vyústily v hlubokou důvěru a přesvědčení, že se jedná o mimořádně efektivní přístup při léčbě řady stavů, které jinak neodpovídají na dnes běžně dostupné psychoterapeutické a farmakologické léčebné postupy. Jedná se nejenom o léčbu poruch osobnosti, především pak o emočně nestabilní, resp. hraniční poruchu a vážných následků psychologických traumat, ale i o léčbu chronických úzkostných a neurotických stavů (především tzv. „jádrových“), protrahovaných depresivních stavů vč. dysthymie a dalších.

Co je schematerapie

Schematerapie je poměrně nový integrativní psychoterapeutický směr zaměřený na léčbu komplexních a chronických  osobnostních problémů, zejména poruch osobností, ale i chronických depresivních stavů a komplexních traumat. V poslední době se zaměřuje i na intervence v oblasti poruch příjmu potravy, v párové terapii či ve forensní psychologii.

Kontakt

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska,

Terapie osobnosti s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10

info@schematerapie.cz

MUDr. Beata Pašková
ředitelka Institutu
ISST certifikát tréner - supervizor
Tamara Vlasáková
koordinátorka Institutu
Joan Farrell, Ph.D.
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Ida Shaw, MA
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Mgr. Stanislava Šaffová
lektorka Institutu
ISST pokročilý certifikát v ST
PhDr. Viera Páleníková
členka Institutu
Dr. Hilary Kloss
členka Institutu
Mgr. Alena Holá
členka Institutu
Dr. Désirée Gonzalo, PhD
členka Institutu
MUDr. Milan Drozd
člen Institutu

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska je akreditovaný mezinárodní společností pro schematerapii