Něco víc o Institutu

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska (PISČS) je akreditovaný Mezinárodní společností pro schematerapii ISST. Licenci ISST jsme obdrželi v říjnu 2018 (zobrazit certifikát).

Primárním cílem PISČS je zavedení inovativní metody schematerapie do ČR a SR , a to v rodném jazyce.

Institut je v první řadě zamýšlen jako tréninkové centrum pro výcvik v individuální a skupinové schematerapii.

Další aktivity PISČS:

 • workshopy  se specifickým zaměřením na určité problémy či techniky.
 • poskytování supervizí a hodnocení audionahrávek  pro frekventanty výcviků
 •  zprostředkování a distribuce literatury, formulářů, dotazníků a dalších materiálů vhodných a potřebných pro praxi schematerapeuta
 • Prezentaci  zajímavých zahraničních hostů, specialistů v oblasti schematerapie, poruch osobnosti apod.

Otevření PISČS a první setkání proběhlo ve dnech 11. – 13. dubna 2019.

Bylo mou velkou ctí na něm přivítat spoluzakladatelky schematerapie a autorky stěžejní literatury v oboru, Joan Farrell a Idu Shaw. Tyto dvě nestorky rovněž přijaly pozvání stát se externími lektorkami v následujících kurzech a workshopech.

O mně

Milí přátelé, vážení kolegové,

Jmenuji se Beata Pašková. Těší mě.

Ráda bych zde s vámi sdílela některé své myšlenky a motivy, které mě vedly k založení Prvního Institutu Schematerapie České republiky a Slovenska (PISČS) a k mému zájmu o schematerapii vůbec.

Má dlouhodobá práce s klienty s poruchami osobnosti v Čechách (PCP) , ale zejména v UK ( Priory Hospital London, Cygnet Health Care UK, Fulbourn Hospital Cambridge, Personality Service Camden and Islington London), několikaleté studium schematerapie i sebezkušenost vyústily v hlubokou důvěru a přesvědčení, že se jedná o mimořádně efektivní přístup při léčbě řady stavů, které jinak neodpovídají na dnes běžně dostupné psychoterapeutické a farmakologické léčebné postupy. Jedná se nejenom o léčbu poruch osobnosti, především pak o emočně nestabilní, resp. hraniční poruchu a vážných následků psychologických traumat, ale i o léčbu chronických úzkostných a neurotických stavů (především tzv. „jádrových“), protrahovaných depresivních stavů vč. dysthymie a dalších.

Můj obdiv si získal způsob, jakým její zakladatel , americký psycholog Jeffrey Young rozvinul a obohatil výchozí koncept kognitivně-behaviorální terapie (KBT), kterou jsem praktikovala dlouhá léta, jak v Čechách (PCP), tak později ve Velké Británii . Jeffrey Young ve své formulaci schematerapie logicky integroval KBT s prvky z jiných terapeutických a psychologických modelů, například gestalt terapie, teorie vazby (attachment), objektních vztahů a několika dalších směrů včetně neopsychoanalytických.  Logika stavby schematerapie mně osobně dává hluboký smysl, koresponduje s mými zkušenostmi terapeuta včetně ponaučení z  předchozích terapeutických selhání a tím odpovídá na řadu otázek, které jsem si léta kladla.

Baví mě, jak Jeffrey Young uměl vše propojit v jednoduchém, srozumitelném, hravém  a všem přístupném jazyku modelu. Mé nadšení plyne rovněž z faktu, že schematerapie (na rozdíl od některých kognitivních a behaviorálních přístupů)  klade značný důraz na autenticitu a vřelost terapeuta, tedy složky terapeutického vztahu, které jsem vždy ctila a považovala za předpoklad úspěšné psychoterapie. Založením ISTP se s vámi chci podělit o poznání, že pracovat s touto metodou je nejen mimořádně léčebně účinné, ale také přináší velkou radost a uspokojení.

Srdečně zdravím a těším se na setkání v PISČS,

Beata

Moje profesní cesta

Krátká fakta

 • Vystudovala jsem 2. lékařskou fakultu Karlovy Univerzity.
 • základní psychiatrické a psychoterapeutické vzdělání jsem získala v průběhu působení v Psychiatrickém centru Praha v letech 1995-2005, vedle 1. a 2. atestace z psychiatrie, i sebezkušenostní výcvik SUR a výcvik v KBT. 

Od roku 2005 žiji a pracuji ve Velké Británii.

 • V současné době vedu ženské oddělení Poruch osobnosti v Cygnet Hospital v Coventry

Předchozí zkušenosti:

 • Honorary Schematherapist Personality Disorder Service Camden and Islington, Londýn.
 • Consultant Psychiatrist Female High Dependency Unit Priory Hospital, později Elysium Healthcare, Potters Bar, Londýn
 • Consultant Psychiatrist Severe Personality Disorder Unit, Fulbourn Hospital Cambridge
 • Associate Specialist Female Medium Secure Unit and Female Challenging Behaviour Unit, Cygnet Hospital Stevenage

Má cesta k schematerapii

Jak je vidět z výše uvedeného výčtu, problematika poruch osobnosti, zejména hraniční, se proplétá velkou částí mého profesního života. Blíže jsem se  dostala k této skupině klientů již na pavilonu 19. Psychiatrického Centra Praha, pod vedením prof. Praška.

Ač zpočátku vzbuzující obavy, nechuť, často bezmoc, postupně mi tato skupina klientů, tedy převážně klientek, přirostla k srdci. Přes všechny výše uvedené emoce, nebo právě kvůli nim, vzbudily můj profesní zájem a byla jsem stále více schopna naslouchat jejich narativu a potřebám i hledat nejefektivnější způsob pomoci a léčby.  Postupně jsem ve Velké Británii absolvovala  výcvik v dialekticko-behaviorální terapii (DBT) Marshy Linehanové, kterou jsem praktikovala několik let zejména v Cygnet Hospital Stevenage. Ač skvělá a často efektivní, nedokázala však  DBT zcela uspokojit mou představu o léčbě poruch osobností a psychologických traumat.  Proto jsem se v r. 2012 rozhodla začít s výcvikem v schematerapii. V průběhu mého působení na  oddělení těžkých poruch osobnosti ve Fulbourn Hospital Cambridge jsem absolvovala rovněž teoretickou část výcviku v Mentalisation Based Therapy Petera Fonadyho a Anthony Batemana. I když oba výše uvedené modely považuji za velmi dobré s kvalitní vědeckou evidencí, nakonec mi přišla nejsmysluplnější a nejvíc ze všech mě učarovala schematerapie . Je to možná i tím, že je velmi kompatibilní s mou vlastní osobností.

Kontakt

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska,

Terapie osobnosti s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10

info@schematerapie.cz

MUDr. Beata Pašková
ředitelka Institutu
ISST certifikát tréner - supervizor
Tamara Vlasáková
koordinátorka Institutu
Joan Farrell, Ph.D.
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Ida Shaw, MA
externí lektorka
ISST certifikát tréner - supervizor
Mgr. Stanislava Šaffová
lektorka Institutu
ISST pokročilý certifikát v ST
PhDr. Viera Páleníková
členka Institutu
Dr. Hilary Kloss
členka Institutu
Mgr. Alena Holá
členka Institutu
Dr. Désirée Gonzalo, PhD
členka Institutu
MUDr. Milan Drozd
člen Institutu

První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska je akreditovaný mezinárodní společností pro schematerapii