Nový certifikovaný výcvik v individuální schematerapii pro rok 2022

Vážení a milí,

je mým potěšením oznámit Vám, že po vynucené covidové pauze na podzim tohoto roku otevíráme nový výcvik v individuální schematerapii. Pro velký zájem a také dle regulí ISST jsme se rozhodli upřednostnit zájemce, kteří splňují následující kritéria:

  • dokončený akreditovaný psychoterapeutický výcvik nebo  alespoň před jeho dokončením výhledově cca do dvou let
  • dokončené vzdělání v oboru psychologie, psychiatrie, speciální pedagogika, sociální práce nebo magisterské studium v oboru ošetřovatelství
  • aktivní psychoterapeutická práce s klienty, pro které je schematerapie vhodná

Podle Mezinárodní společnosti pro schematerapii ISST se výcvik skládá ze dvou 2 teoretických modulů a nácvikové části v celkovém rozsahu 40 hodin. K získání certifikátu dále budete potřebovat dle zvoleného stupně certifikace (standardní či pokročilá) 20-40 hodin supervizí, 80-160 hodin práce s klienty a dostatečné ohodnocení video nahrávky s 1-2 klienty nezávislým hodnotitelem.

Pokud se rozhodnete přihlásit pouze na teoretickou část, je to možné a Vaše přihlášky se budou posuzovat individuálně. O výsledku Vás budeme informovat.

Pro ty z Vás, kteří se chtějí dovědět více o schematerapii, ale nemají zájem o celý výcvik připravujeme workshop Základy schematerapie (zde).

ISST AKREDITOVANÝ VÝCVIK V INDIVIDUÁLNÍ SCHEMATERAPII 2022 – Teoretická a nácviková část

25 hodin teorie, 15 hodin supervizovaného nácviku ve dvojicích

Modul I-Základní přístupy v schematerapii        7.-10. září 2022, Praha, Česká republika

obeznámí frekventanty se základním teoretickým modelem, vyšetřením, konceptualizací případu, transdiagnostickým přístupem, představí roli terapeutického vztahu v ST a základní techniky-kognitivní, behaviorální a experienciální.

Modul II-Nad rámec základů                30. listopad-3. prosinec 2022, Praha, Česká republika

rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v Modulu I a zaměřuje se na aplikaci technik u klientů s hraniční poruchou osobnosti, clustrem C poruch osobností i u některých dalších diagnóz, např. u poruch příjmu potravy, závislostí apod.

Na základě zkušeností z předchozího výcviku jsme přidali ke každému modulu jeden den navíc. Tento den bude převážně nácvikový a částečně sebezkušenostní a upevní poznatky z předchozích třech teoretických dnů.

Výcvik povede MUDr. Beáta Pašková, psychiatrička a psychoterapeutka, zakladatelka Institutu, certifikovaná ISST akreditovaná lektorka a supervizorka pro schematerapii

Pomocní lektoři:

MUDr. Milan Drozd a Mgr. Alena Holá, ISST akreditovaní schematerapeuti

Maximální počet účastníků: 20

Cena za 1 modul: 16 000 Kč, tj. 32 000 Kč za celý výcvik

Lze platit ve dvou částkách pro Modul 1 a Modul 2 nebo najednou celý výcvik. Sleva při plné platbě za celý výcvik najednou je 2000 Kč, tj. 30 000 Kč. K získání osvědčení statutu schematerapeuta od ISST je potřebné následně splnit 20 hodin supervize pro standardní úroveň certifikátu a 40 hodin pro pokročilou (advanced) úroveň certifikátu.

Supervizor musí být akreditovaný ISST. Cena za hodinu supervize u Beaty Paškové 1250 Kč. Další detaily a podmínkách získání certifikátu viz zde.

Kde: Praha, Česká republika
Cena: Cena za 1 modul: 16 000 Kč, tj. 32 000 Kč za celý výcvik
Lze platit ve dvou částkách pro Modul 1 a Modul 2 nebo najednou celý výcvik. Sleva při plné platbě za celý výcvik najednou je 2000 Kč, tj. 30 000 Kč..
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Tento výcvik je již plně obsazen.

O dalších seminářích Vás budeme moc rádi informovat, tak nám na sebe nechte kontakt. Budete mezi prvními, kdo se o nich dozví.

Přeji hezký den.
Beata Pašková