Požadavky ISST pro certifikaci

Základní certifikát požaduje 20 hodin ( ekvivalentu individuální supervize)

Pokročilý certifikát 40 hodin (ekvivalentu individuální supervize)

1. Standardní mezinárodní certifikát opravňuje držitele provozovat schematerapii, participovat ve studiích a pod supervizí terapeuta s certifikátem „Trenér –Supervizor“, rovněž cvičit a vést supervize pro jiné terapeuty v rámci výcviku. Není oprávněn vést výcvik, rating (hodnotit nahrávky) sezení a poskytovat supervizi.

2. Pokročilý mezinárodní certifikát opravňuje držitele provozovat schematerapii, participovat ve studiích, pod supervizí terapeuta s certifikátem „Trenér –Supervizor“, rovněž cvičit a vést supervize pro jiné terapeuty v rámci výcviku. Může požádat o Certifikát „Trenér -Supervizor – Rater“ a také vést vlastní výcvikový program po 3 letech od obdržení certifikátu.

Supervizní hodiny lze získat jak v individuální tak v skupinové supervizi a její různou kombinací. Individuální supervize není podmínkou, ale je doporučena.

 

Supervize výcviku v individuální schematerapii

 

Supervize v čestině a slovenštině povede Beata Pašková.

Budou probíhat prozatím online (v prostředí Skype, nebo Zoom meeting). 

 

Cena za hodinu individuální supervize 1200 Kč,- / 45 EUR.

 

Supervize v angličtině povedou Joan Farrell a Ida Shaw.

Budou probíhat rovněž online a cena je na dohodě mezi lektorkami a zájemci.

 


Supervize výcviku v skupinové schematerapii

 

Supervize povedou Joan Farrell a Ida Shaw.

Budou probíhat online, ve skupině. Překlad bude zajištěn.

Ceny upřesníme.

 


Hodnocení (rating) nahrávek a formuláře Konceptualizace případu

 

1 nahrávka pro standardní/2 nahrávky pro pokročilou akreditaci v individuální schematerapii.

Cena za hodnocení 1 nahrávky o délce 50-60 minut: 1500 Kč,-

Cena za hodnocení formuláře: 1200 Kč,-

Hodnotitel (rater): Beata Pašková - pozn. výjimka udělená ISST pro prvního rodilého mluvčího s akreditovaným programem a certifikátem trenér/supervizor. V budoucnu bude hodnotitel nezávislý.

Převod hodin skupinové supervize

(platí pro skupiny s 2 až 6 členy)

ISST vytvořila následující vzorec na konverzi individuálních a skupinových hodin a  minut.

 Základem konverze je, že  3 hodiny (180 minut) skupinové supervize s 6 členy se rovnají  1 supervizní  hodině individuální.

Příklad:  skupina má 6 členů, předpokládáme, že každý člen skupiny získá 1/6 ze skupinového času. Pokud tedy skupina trvá 2 hodiny (120 minut), každý člen získá 20 minut přímého času supervize ve skupině. Toto  se rovná 20 minutám individuální supervize. Zbývajících 100 minut je stráveno sledováním supervize ostatních členů skupiny. ISST rozhodla (hlasováním), že doba strávená sledováním supervize jiných členů odpovídá 20% doby strávené nad vlastními případy. Tj. 100 minut pozorování ostatních se rovná 20 minutám individuální supervize  ( 20%). Po 120 minutách tedy členové skupiny naplní 40 minut ekvivalentu  individuální supervize. Pomocí tohoto vzorce v tabulce níže uvádíme počet minutových ekvivalentů pro různé počty členů ve skupině plus cenu za 1 hodinu:

Přepočet 1 hodiny skupinové supervize na ekvivalent individuální supervize  a cena dle počtu členů

6 členů ve skupině  = 20 minut  (10 min individuální + 10 min pozorování  (20 % z 50 min)) 300 Kč

5 členů ve skupině = 22 minut  (12 min ind + 9.6 tedy 10 min pozorování)

350 Kč

4 členů ve skupině = 24 minut  (15min + 9min)

400 Kč

3 členové ve skupině = 28 minut (20min + 8min)

500 Kč

2 členové ve skupině = 36 minut (30 min+ 6min)

600 Kč

Individuální supervize  60 minut

1200 Kč